Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Opgesteld door het bestuur van de ‘Lus van Beckum’

Art.1. Toepasselijkheid
1. De organisatie van de Lus van Beckum is totaal niet aansprakelijk voor haar deelnemers en toeschouwers van de “Lus van Beckum´ gehouden op 15 september 2018 te Beckum.
2. Deelname aan de “Lus van Beckum” geschied op eigen risico.
3. De organisatie blijft verantwoordelijk voor de orde, veiligheid en algemene zaken tijdens dit evenement. Echter indien overheidsinstanties anders bepalen, volgt de organisatie de aanwijzingen van de overheidsinstanties op.
4. Tijdens dit evenement wordt er gebruik gemaakt van andere locatie zoals ‘’ 't Proggiehoes en sportaccommodatie TVO in Beckum. Hier gelden eigen algemene voorwaarden die op de website en – of in het ’t Proggiehoes dan wel TVO sportkantine voorhanden zijn.
5. ‘Lus van Beckum’ behoudt zich het recht voor om de inhoud van de algemene voorwaarden periodiek te wijzigen. Vanaf de  datum van vaststelling zijn zij van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met de deelnemers.

Beckum
Juli 2018

<!-- -->